Znak i napis ALFACO

Wysokość logo 110 cm, liter 80 cm